MOKYKLINĖS UNIFORMOS

MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ PROJEKTAS - tai  "MONOMY" projektas mokykloms, kurių vaikai kiekvieną dieną jaučiasi laisvi ir stilingi.

Šiuo metu prie "MONOMY" projekto prisijungę šios mokyklos:

"Erudito licėjus" - Kaunas, Vilnius 

* "Kauno Simono Daukanto progimnazija",  - I - IV klasės mokiniai

* "Šv. Kazimiero progimnazija" - Kaunas,

*"Kauno Jono Pauliaus II gimnazija"  - I - IV klasės mokiniai

 

Norint užsisakyti  INTERNETU:

Pirmas žingsnis - pateikiate užsakymus internetu. 

Pateikę ir apmokėję užsakymą -  gausite patvirtinimus, kad užsakymas priimtas/vykdomas. 

 * Jūsų užsakymai siunčiami per DPD kurjerius tiesiai į namus .

Kai užsakymas bus paruoštas siuntimui arba atsiėmimui iš mūsų - gausite patvirtinimą į elektroninį paštą, kad galite atvykti arba siunta perduota kurjeriams.

 Užsakymai pateikti iki 2022m. birželio 10 dienos bus vykdomi iki rugpjūčio paskutinės savaitės ir išsiunčiami per DPD kurjerius. Visi kiti užsakymai pateikti vėliau ruošiami pagal galimybes, bet ne vėliau , kaip iki lapkričio mėnesio.

Kilus klausimams, prašome skambintis telefonu: +37065421025.

Bičiuliškai, Monomy kolektyvas.

 

INFORMATION: We are on holiday from 06.20d. until 07.07d.

Uniforms for school project - "Monomy" project for schools whoose children feels free and stylish every day.

Today, by the "Monomy" project are joined these schools:

* "Erudito licėjus" - Kaunas,  Vilnius

* "Kauno Simono Daukanto progimnazija",  - I - IV class students

* "Šv. Kazimiero progimnazija" - Kaunas, 

*"Kauno Jono Pauliaus II gimnazija"  - I - IV class students

 

To order online:

First step - make your order online.

After submitting and payng for the order, you will receive confirmation that your order is accepted.

Your orders are sent via Dpd courier directly to your house.

When the order is ready we will informed you by the e-mail, that you can come to take your order or order is ready to Dpd courier.

Orders are placed until 2022 June 10 will be run until last week of August and will be sent via DPD couriers. All other orders placed later will be processed as far as possible, but no later than November.

If you have any questions, please call for us: +37065421025.

Friendly, Monomy collective.